Kannada Love SMS, Kannada Love Messages Collection For Him And Her

Kannada Love SMS 2020 : Are You Searching For Kannada Love SMS To Share With your beloved one?. Then You Are At Perfect Place,  We At Explore Quotes Have Collected Huge Collection Of Kannada Love Messages For You. Please Have A Look And Don’t Forget To Share This Unique Collection Of Kannada Love SMS On Facebook, Whatsapp If You Like It.

Kannada Love Sms, Kannada Love Messages


ಕನ್ನಡ ಏಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು 2020

ಬಾಳೆಮ್ಬ ಮೊಳಕೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಮಳೆಯಾದೆ
ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೂರ್ಯಾನಾದೆ
ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆಸರೆಯ ಭೂಮಿಯಾದ
ಮಾತೃ ದೇವತೆಗೆ ನಮನ. Happy Mother’s Day


ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ
ಹೂವು ಅರಳಿದರೇನು?
ತಾರೆಗಳು ಮಿನುಗಿದರೇನು?
ಗಾಳಿ ಕಂಪು ಸೂಸಿದರೇನು?
ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಸುಮಾತಂತೆ
ಬರಡು ಭೂಮಿಯಂತೆ


ಮಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂವು, ಎಲೆ, ಮರ ಎಲ್ಲವೂ. ಮಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ


ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೇಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿಲ್ಲ.


ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದ
ಮೇಲೆ, ಛೇ! ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ.


ನಾನು ಯಾವಾಗಲು ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ.


ನೀನು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪೆರ್,
ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ,
ಸಾರೀ ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ…..


ನಗುವು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು,
ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಲವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ನಗು ನಿನಗಾಗಿ.
ಶುಭೋದಯ.


ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳು– ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ– ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ; ಶತ್ರುವಿಗೆ– ಕ್ಷಮಾಪಣೆ;
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕರಿಗೆ– ಸೇವೆ; ಮಗುವಿಗೆ–ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ; ಪೋಷಕರಿಗೆ– ಭಕ್ತಿ;
ದೇವರಿಗೆ– ಸರ್ವಸ್ವ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಗೆ– ಸಂದೇಶ.


ನಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ನೆನಪು
ನಿರಂತರ. ನಗುವೆಲ್ಲ ನೀನಾಗಲಿ.


ಸತಾಹಿಸೋ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು,
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾದ
ಹೆಂಡತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.


ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ: ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳೋ
ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸತ್ವ.


ಪ್ರೀತಿ ಯುದ್ಧವಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಶುರುವಾಗೋದು ಸುಲಭ, ನಿಲ್ಲೋದು
ಕಠಿಣ, ಮರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಡವೆಂದು.


ನೀನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀನ್ಯಾರೆಂದು
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ
ಸ್ನೇಹಿತರ್ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.


ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಬೇಕು,
ನಾನು ಅತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಲು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಬೇಕು, ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗ ನನ್ನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಠಾಕುರ್.ನೀನು ಬಯಸುತ್ತೀಯ, ನೀನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟ.
ನೀನು ಬಯಸುತ್ತೀಯ, ನೀನು ಕಾಯುತ್ತೀಯ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾಲ. ನೀನು ಬಯಸುತ್ತೀಯ,
ಆದರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಯ, ಅದು ಜೀವನ. ನೀನು ಬಯಸುತ್ತೀಯ, ಕಾಯುತ್ತೀಯ
ಆದರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ.ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ನನ್ನ
ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲು SPECIAL. I MISS U.


ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ.
ಕೊನೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೂವಿರುತ್ತೆ.


ನೀನು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಾದರೆ, ನನಗೆ ಚಿರ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಬಿಡು.


ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ನಿಯಮ: ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಬಲವು ಹುಡುಗಿ ಚಪ್ಪಳಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮ: ಹುದುಗನೆಡೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ಸುಕತೆ ಅವನ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ


Kannada Love SMS 2020


Hovagi Araluvenu
Ninna Pritiya Thotadalli Nadiyante Hariyuvenu
Na Ninna Sehadalli
Jaya I Love You


Jadimaleyagi Suriyuvenu Ninna
Hucchu Premadalli Hakkiyante Haruvenu
Na Ninna Joteyalli.
Jaya I Love You


“Sneha” Manasina Aasti,
“Preeti” Hrudayada Aasti,
“Sambanda” Jeevanada Aasti,
So Plz Yavatthigu Yarannu Kaledukollabedi.


Hunja:- I Love You Anta Helutte
Koli:- Neenu Nannan Estu Love Madtiya
Hunja:- Ningoskara En Bekadru Madtini Gotta
Koli:- Hagadre Nangoskara 1 Motte Idu Nodona…


“Take Care My Eyes”.
Kurudana Hesaru Jaga
Kurudiya Hesaru Jaya


Yava Shilpiyu
Kettalagada Yava
Kalegaranu
Bidisalagada Yava
Kaviyu
Bareyalagada,
Yava
Kanasugaranigu
Nilukada Sumadura
Kalpaneye
E-Sneha


Nanna Hrudaya Avalannu Nenapisikollutthade
Aadare Nodalagutthilla
Avalannu Prithisutthene.
Adannakege Helalagutthilla
Kelavumme Avala Nenapu Benbidade Kadutthade.
Yakendare..
Nanninda Avalannu
Mareyalagutthilla.


Huvinanthiro Snehakke
Mullinanthe Kayiva Nambike Iddare
Jeevanavemba Payanadalli
“Snehakke” Saave Iralla.


Sardar:- I Love You. Neenu Nanna “Hrudaya” Kaddiruve.
Nurse:- Ayyo Pedda Nanaginta Munche Doctor Ninna “Kidney” Nu Kaddidare!


Baduku Andare
Nadiya Hage
Kone Illada Payana,
Yavadu Namma
Jothe Uliyudilla.
Uliyodu Onde
Hradaya Thattida
Nimmathavara
Sneha And Preeti Mathra.


Bangarada Bele Dinadinda Dinkke Eruthide,
Nange Yako Nimmde Chinthe.
Nimmanna Yaradru Harskond
Hogbahudu.
Yakandre Nimmalli
Golden Heart
Ideyalla Adakke.


Shilphi Kallanu Kethidare “Kale”
Shilphi Kallanu Kethidare “Kale”
Adre Kallininda Shilphina Kethidare “Kole”.


Jeeva Idda Kade Nenapu Irutte.
Nenapu Idda Kade Bhavane Irutte.
Bhavane Idda Kade Sneha Irutte.
Sneha Idda Kade Kandita “Neevu” Irtira.


Nimge Nanmele Sneha Idre Sms Madi.
Dwesha Idre Blank Sms Madi.
Preeti Idre Miscal Kodi.
Kopa Idre Call Madi Jagala Adona.


Haruva Hakki Neerali Ejabahudu
But Ejuva Meenu Yaavatu Haruvadilla,
Ade Reeti Preetisida Hudugi Dooragabahudu
But Avala Nenapu Dooraguvadilla..
That Is Love.


Srimanthike Irodu Hana Irotanaka.
Deepa Uriyodu Henne Irotanaka.
Preeti Irodu Ibbaralli Obbaru Kai Koduva Thanaka.
Sneha Irodu Kone Usiruvava Thanaka.


“Preeti” Yembuhudu Palavillada Gidaviddante.
“Sneha” Yembuhudu Berillada Gidaviddante.
Palavillada Gida Badakabahudu,
Adre Berillada Gida Badakabahude.?


Flowers Gu Lovers Gu Henu Diffirence Anta Gotta?
Very Simple..
Flowers Galu Baadi Hogutave.
Lovers Galu Odi Hogutave..Aste


Snehake Beku Manasu.
Manasige Beku Preeti.
Preetige Beku Hrudaya.
Hrudayakke Beku Olawu.
Olawige Beku Nimantha Friend.


Devaru Bayasiddu “Devaloka”
Manava Bayasiddu “Bhuloka”
Premi Bayasiddu “Premaloka”
Nanu+Ninu Bayasiddu “Snehaloka”.


Nenapu Anno Nepa Madi,
Manasinalli Mane Madi,
Nakkaga Tale Nevarisi,
Aluvaga Kanneeroresua
E Sneha Sada Heege Irali.


Saavu Bandaga Swagatisi,
Preeti Siguvaga Sweekarisi,
Sneha Sikkaga Kai Jodisi,
Nanna Nenapadaga Daily Sms Kalisi.


Manassu Kotta Manassige
Mosa Madabedi Manassu
Kodalarada Manassige
Manassu Kodabedi
Manassannu Nambi Banda
Manassige Novu Kodabedi.


Neev Ishta Pattavarannu
Kannalli Itko
Bedi.
Yakendre
Avaru Kanneerina
Jote Jari Hogtare.
Hrudayadalli Itkolli.
Hrudayada
Prati Baditakku Nenapagtare.


Kaarana Anno Tantili
Novanno Veene Nudisi
Mosa Anno Kashaya
Kudiso Preethi
Benna Inde Iriyalu Nintha
Choori Idda Aage Alva


Priti Mudalu Kanasu Kavalu
Priti Uliyalu Manase Misalu
Hrudayadaramanege Nine Odatiyu
Inti Pritiya Ninna Geleyanu. .


Love Madidre Novu Kachita.
Friendship Madidre Sms Uchita.
Nanna Number Ge Call Madidre Maathu Uchita.


”Kanasanna Kadiyokagalla”
”Nenapanna Bachhidoke Agalla”
”Heli Keli Sneha Huttolla’
“Nambike Anno Ayassu
Mugiyovaregu Snehakke Savilla.


“Preethi” Iro Kade “Sneha” Irolla.
“Sneha” Idda Kade “Preethi” Irolla.
Yake Gottha?
Sneha Arts College Hogthale.
Preethi Diploma Colle’ge Hogthale.


Manasige Ella Tarada Novu Barutte.
But,
Hrudayakke Baruva Novu Onde Preeti.
So, Manasige Nemdilla.
Hrudayakke Nemdilla.. Alwa?


Love Maduvaga Namde Caru-Baaru
Wa Wa.

Love Maduvaga Namde
Caru-Baaru
Wa Wa.
Love Cut Aada Mele
Avalu”Caralli”
Navu”Baaralli”
Ware Wa…


Esta Pattare Baya Padabaradu.
Bayapattare Esta Padabaradu.
Esta Pattu Baya Pattare Nondu Kollabaradu.
That Is Love.


Search The Best SMS-Quotes About Love


You may also like...